Осигуряване на еталонно оборудване за съвместни проверки с НАП и БИМ

         ВИ АР ЕС притежава еталонно оборудване за проверка на системи за измерване на терминали за горива и бензиностанции. Оборудването може да бъде предоставено под наем или наето с обучен персонал за експлоатацията му. Част от нашето оборудване е:

— масови разходомери за проверка на нивомерни системи за пропан бутан

— еталонни сонди за проверка на нивомери

— еталонен резервоар 2500 литра за проверка на разходомери на терминали за горива

— мобилни еталони за проверка на разходомери на автоцистерни и газови колонки

— еталонни ролетки за проверка на резервоари с височина до 20 метра

Заявление за СУБП

Download »

Заяка за калибриране

Download »